สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
จันทร์-เสาร์
08:20 – 17:30
0-3574-6850,0-3574-6851
aizen-sb@aizen-sb.co.th

AIZEN CO.,LTD (JAPAN) –HEAD OFFICE

1125-1,Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka, 432-8065, Japan

TEL:+81-53-440-1511

Fax:+81-53-440-1515

kk-aizen.co.jp


บริษัท ไอเซ็น เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

51 หม่ 2, ตำบลบ้านช้าง, อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210,

โทร:0-3574-6850,0-3574-6851

แฟกซ์:0-3574-6901

aizen-sb@aizen-sb.co.th