สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
จันทร์-เสาร์
08:20 – 17:30
0-3574-6850,0-3574-6851
aizen-sb@aizen-sb.co.th

ผลิตภัณฑ์หลัก

บริษัทไอเซ็น เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มไอเซ็น ดำเนินการผลิตชิ้นส่วน precision parts ส่งมอบให้กับลูกค้า OEM โดยผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ Connecting Rods ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในเครื่องยนต์

กระบวนการผลิต

กระบวนการของเราจะเริ่มจากการรับวัตถุดิบเข้ามา และทำการ ผลิต (Machining และ Assemble) ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน

รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและประกันคุณภาพ เพือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

 

การตรวจสอบและประกันคุณภาพ

ภาพด้านล่างแสดงเครื่องและอุปกรณ์การตรวจสอบ เพื่อควบคุมและประกันคุณภาพ