สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
จันทร์-เสาร์
08:20 – 17:30
0-3574-6850,0-3574-6851
aizen-sb@aizen-sb.co.th

Our main products are Connecting Rods,
precision parts in Engine.

เพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

Manufacturer of Connecting Rods and machining parts for OEM Maker.